Regulamin sklepu internetowego www.qcjagoda.pl

§1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem www.qcjagoda.pl jest serwisem prowadzonym przez: Jagoda Czapiewska-Kuc zwana dalej QC Jagoda z siedzibą w Olsztynie (10-693), ul. Sosnkowskiego 59, tel. 509 220 198
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jagoda Czapiewska-Kuc jest rękodzielnikiem.

§2. Sklep internetowy www.qcjagoda.pl prowadzi sprzedaż artykułów rękodzielniczych za pośrednictwem strony internetowej http://www.qcjagoda.pl.

§3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym www.qcjagoda.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

§5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§6. Właściciel w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

§7. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego www.qcjagoda.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami §11 a) regulaminu.

§8. Zamówienia można składać w następujący sposób:
1. poprzez rejestrację na stronie internetowej Sklepu www.qcjagoda.pl
a. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.qcjagoda.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
b. Rejestracja w Sklepie Internetowym www.qcjagoda.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl, są nieodpłatne.
c. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym www.qcjagoda.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
d. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres e mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym www.qcjagoda.pl.
2. poprzez zalogowanie się do Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl; należy:
a. Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny).
b. Wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu) lub odbiór osobisty.
c. Wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
d. Wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT.
e. „Zamawiam i płacę” ” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności.
3. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu www.qcjagoda.pl;
4. telefonicznie na numer dostępny na stronie internetowej Sklepu www.qcjagoda.pl w zakładce Kontakt.

Klient może ustalić ze Sprzedającym indywidualne bądź spersonalizowane cechy produktu.

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w sytuacji, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
2. Właściciel sklepu internetowego www.qcjagoda.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:  
a. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej; 
b. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.qcjagoda.pl przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego.

§9. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Właścicielowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Właściciela o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli wykonanie produktu nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§11.
1. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep www.qcjagoda.pl może zaproponować Klientowi:
a. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep Internetowy będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
2. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu), Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 24 i § 25 niniejszego regulaminu.
3. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu), Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl może anulować zamówienie w całości.
4. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 2-3 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 27 niniejszego regulaminu.

§12. Wszystkie ceny podane na stronie www.qcjagoda.pl zawierają podatek VAT, podawane są w polskich złotych. W cenie produktu nie zawiera się koszt przesyłki.

§13. Ceny produktów w Sklepie Internetowym www.qcjagoda.pl nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

§14. Cena 0 zł widniejąca przy produkcie zamieszczonym w Sklepie Internetowym www.qcjagoda.pl nie jest ceną wiążącą. Każdorazowo należy ją rozumieć jako błąd systemowy lub niedopatrzenie. Produkty opatrzone ceną 0 zł nie stanowią oferty. W celu poznania ceny sprzedaży takiego produktu można się skontaktować ze sklepem internetowym www.qcjagoda.pl.

§15. Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie sklepu, a także przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§16. Uprawnienie, o którym mowa w §10 nie ma wpływu na zamówienia, które złożono przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Ich realizacja będzie się odbywała na warunkach dotychczasowych.

§17. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl nie oznacza dostępności towaru i możliwości realizacji zamówienia.

§18. Sklep internetowy www.qcjagoda.pl wystawia paragon lub na wyraźne życzenie klienta faktury VAT.

§19.
1. Dostawa zamówionych przez klienta towarów odbywa się w następujący sposób:
a. Odbiór osobisty w siedzibie Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
b. Wysyłka na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu za pomocą firmy kurierskiej wybranej przez właściciela Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl
c. Wysyłka na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu za pomocą Poczty Polskiej.
2. Koszt dostawy uzależniony jest od wyboru przez Zamawiającego jednej z opcji transportu towarów:
a. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego koszt dostawy wynosi: 0 złotych. Osobiście można odebrać zamówione produkty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
b. W przypadku wyboru opcji dostawy za pomocą firmy kurierskiej koszt dostawy uzależniony jest od wielkości, ciężkości oraz rodzaju zamawianych towarów. Koszt dostawy uzależniony jest także od cenników dostaw wybranej przez klienta bądź Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl firmy kurierskiej.
c. W przypadku wyboru opcji dostawy za pomocą Poczty Polskiej koszt dostawy uzależniony jest od wielkości, ciężkości oraz rodzaju zamawianych towarów. Koszt dostawy uzależniony jest także od cenników dostaw wybranej przez klienta bądź Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl Poczty Polskiej.
3. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.
4. Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa wraz z dostawą zamawianych przez klienta towarów otrzymuje on każdorazowo na piśmie potwierdzenie wszystkich istotnych postanowień zawartej umowy sprzedaży.
5. Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych adresata lub z przyczyn leżących po stronie doręczyciela. W przypadku nie doręczenia towaru z powodu podania błędnych danych adresata lub nie odebrania kupionego towaru od listonosza lub kuriera, Podmiotowi prowadzącemu sklep przysługuje od Klienta kara umowna w wysokości udokumentowanych poniesionych kosztów dostawy.

§20. Płatności.
1. Płatność za produkty zamawiane przez klienta w sklepie internetowym www.qcjagoda.pl można realizować za pomocą następujących sposobów:
a. Płatność przelewem na rachunek bankowy: numer rachunku i dane właściciela rachunku nr rachunku bankowego znajduje się w zakładce Kontakt W tytule należy podać nr. zamówienia.
b. Płatność gotówka przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu internetowego www.qcjagoda.pl.
2. Płatność za pobraniem przy wyborze opcji transportu za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej. Wybranie tej metody płatności powoduje większe koszty transportu.
3. Przy wyborze opcji transportu zamówionych towarów kurierem, oraz wyborze opcji zapłaty przelewem na konto sklepu internetowego realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl potwierdzenia otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego.
4. Przy wyborze opcji transportu zamówionych towarów kurierem oraz wyborze opcji płatności za pobraniem, realizacja zlecenia rozpocznie się niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia przez klienta Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl.
5. Przy wyborze opcji odbioru osobistego realizacja zlecenia rozpocznie się niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia przez klienta Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl. W punkcie odbioru – płatność jedynie gotówką.
6. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym wwwqcjagoda.pl.
7. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§ 21. Czas realizacji zamówień to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
1. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do odbioru osobistego.
2. Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 22. Reklamacja Zakupione produkty podlegają dwuletniej odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

§ 23. Warunki reklamacji.
1. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy, QC Jagoda, ul. Sosnkowskiego 59, 10-693 Olsztyn.
3. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu oraz dołączyć kopię dowodu zakupu. Sprzedawca w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
4. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę Formularza reklamacji: Formularz reklamacji.
5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych przez Klientów do Sprzedawcy w formie dostawy "za pobraniem".
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 24. Rezygnacja z zamówienia Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki: tylko telefonicznie, pod nr tel. 509 220 198.

§25. Odstąpienie od umowy.
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta (dostarczenia paczki przez kuriera/Pocztę Polską lub odbioru osobistego). Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: http://qcjagoda.pl/images/dokumenty/formularz%20zwrotu-reklamacji.pdf. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności za produkt. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres QC Jagoda, ul. Sosnkowskiego 59, 10-693 Olsztyn.
8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych przez Klientów do Sprzedawcy w formie dostawy "za pobraniem".
12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827): o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

§26. Produkty, które się Kupującemu nie podobają lub nie pasują, mogą zostać wymienione w ciągu 14 dni od dnia nabycia. Można wymienić zakupiony produkt na inny produkt w tej samej cenie lub na droższy produkt z dopłatą różnicy. W terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru należy poinformować Sprzedawcę o chęci wymiany towaru. Po otrzymaniu od Sprzedającego informacji zwrotnej na temat możliwości zamiany produktu na inny, należy odesłać wcześniej zakupiony produkt do Sprzedającego. Koszty transportu obciążają Kupującego. Można także dokonać zamiany osobiście pod adresem Olsztyn, ul. Sosnkowskiego 59. Do zamiany towaru niezbędny jest dowód zakupu. Produkt, aby mógł być wymieniony na inny nie może nosić żadnych śladów użytkowania.

§ 27. Zwrot należności Klientom.
1. Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożonego formularza zwrotu/reklamacji, w przypadku:
a. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
c. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w siedzibie firmy QC Jagoda i było uprzednio opłacone z góry;
d. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych.
3. Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl dokona zwrotu pieniędzy na: rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone: - z góry za pomocą przelewu - przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.
4. Jeśli zamówienie było opłacane gotówką to zwrot nastąpi gotówką lub za porozumieniem stron przelewem.
5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep www.qcjagoda.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
6. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu którego nastąpiła płatność na rzecz Sklepu www.qcjagoda.pl zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 28. Promocje.
1. Na stronach Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
a. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
b. promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji.
2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 24 i § 25 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

§ 29. Dane osobowe.
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym www.qcjagoda.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym www.qcjagoda.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym www.qcjagoda.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, tj. działalność gospodarczą QC Jagoda z siedzibą w Olsztynie (10-693) przy ul. Sosnkowskiego 59, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, pod numerem CEIDG: R002105179/2014, której nadano Numer NIP: 739-309-88-08, Numer REGON: 360223729.
4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym www.qcjagoda.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 30. regulaminu, Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Zarządzaj swoimi danymi adresowymi”).
6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl poświęconej polityce prywatności.

§ 30. Informacja handlowa.
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto”. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacje handlowe wysyłane przez Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl.
2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z informacji handlowej samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto.

§31. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl.
1. Logowanie do Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl oraz dokonywać wpisów na forum, recenzje itp. - powinny być one merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa.
3. Klient z momentem zamieszczenia danego Wpisu:
a. oświadcza, iż władny jest zamieścić dany wpis w Sklepie Internetowym www.qcjagoda.pl, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
b. oświadcza, iż dany Wpis nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
c. zamieszczając dany Wpis w Sklepie Internetowym www.qcjagoda.pl (w tym w szczególności zdjęcia, recenzje itp.) udziela właścicieliwi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez właściciela z powyższego wpisu w działalności Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego sklepu www.qcjagoda.pl. Klientowi z tytułu udzielenia właścicielowi powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
d. na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Wpisów zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym www.qcjagoda.pl, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez właściciela z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie właściciela na pierwsze wezwanie właściciela.
4. Właściciel uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym www.qcjagoda.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
5. Właściciel uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl Wpisów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym smyk.com.
6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Wpisów. Spółka nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Wpisy będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowegowww.qcjagoda.pl i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.
7. Właściciel, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Wpisów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym www.qcjagoda.pl. W przypadku gdy którykolwiek z Wpisów zamieszczonych w Sklepie Internetowym www.qcjagoda.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Właściciela za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Wpis w ramach Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Wpis naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, właściciel niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Wpisu osobom trzecim.
8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl mogą być zgłaszane właścicielowi za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 23 regulaminu.
9. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym www.qcjagoda.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym www.qcjagoda.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

§ 32. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 33. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl.

§ 34. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 25 regulaminu.

§ 35. Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie oraz nie dostarczanie wiadomości e-mail przez administratorów serwerów pocztowych na których klienci Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl posiadają konta e-mail, wysyłanych w związku z zawieraniem umów kupna-sprzedaży za pośrednictwem strony www.

§ 36. Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie wiadomości e-mail w związku z zawieraniem i realizacją umów kupna-sprzedaży za pośrednictwem strony www. przez programy zainstalowane na komputerze klienta.

§ 37. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego:
a. Kodeksu Cywilnego;
b. Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§ 38. Wszystkie nazwy towarów, znaki towarowe, wzory przemysłowe oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

§ 39. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprz edawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym www.qcjagoda.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

§ 40. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

§ 41. Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl szanuje prywatność swoich klientów w związku z powyższym dołącza do niniejszego regulaminu jako załącznik Politykę Prywatności. Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl dokłada wszelkich starań aby dane Klientów, zbierane przez naszą witrynę internetową, były przechowywane i przetwarzane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich oraz zgodny z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.).

§ 42. Sklep Internetowy www.qcjagoda.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego www.qcjagoda.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.